Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://burleskakademin.se

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi använder och behandlar dina personuppgifter i samband med att du till exempel köper våra produkter online eller i butik, besöker vår webbplats eller kontaktar oss. Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, köp-, beställnings- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar när du kontaktar oss).

Samtycke

Den epostadress som du lämnar när du anmäler dig till Burleskakademiens nyhetsbrev kommer att användas av Burleskakademien i syfte att lämna information om Burleskakademiens events, samarbeten, information, nyheter samt marknadsföring av Burleskakademiens tjänster. Burleskakademien sparar din epostadress så länge Burleskakademien gör epostutskick med detta syfte och kommer att radera den när syftet inte längre kvarstår.

Du kan när du vill avregistrera dig från kommande utskick. Du kommer då inte att få fler utskick från Burleskakademien och din epostadress kommer då att tas bort från registret. I varje utskick inkluderas en länk som man kan använda för att avregistrera sig från nyhetsbrevet.

Personuppgifter som lämnas via kontaktformulär kommer att användas i informationssyfte relaterat till det ärende som kontakten gäller samt förekommande information och marknadsföring av tjänster som relaterar till ärendet.

När du registrerar dig för utskick från Burleskakademien eller använder kontaktformuläret och anger att du godkänner användarvillkoren innebär det att du lämnar ditt godkännande till att Burleskakademien att behandlar dina personuppgifter i enlighet med ovanstående användarvillkor.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Burleskakademien behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Burleskakademien förbinder sig att inte sprida vidare personuppgifter till tredje part och kommer endast att använda uppgifterna till ovan angivna ändamål.

Burleskakademien är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Burleskakademien bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring

Var behandlar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i regel inom Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/ EEA), men kan även när så krävs överföras och bearbetas i ett land utanför EU/ EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och utan att dina lagstadgade rättigheter undergrävs.

Cookies

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

  • Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
  • Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda sessioncookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn) av dessa cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Delning av personuppgifter till tredje part

Burleskakademien kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Burleskakademienöverför personuppgifter (epostadress) till Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen kan Burleskakademien komma att använda Google Analytics som genom cookies kan komma att samla in personuppgifter (visitor stats). Burleskakademien vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Burleskakademien har utsett en personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vid frågor, kontakta Burleskakademien på epost info@buleskakademien.se

Uppdaterades: 2022-06-05