These are Burleskakademien’s Terms & Conditions. If you don’t speak Swedish, Google translate does a sufficient job for these.  Please make sure you understand them, and if you have any questions contact us BEFORE you sign up for class. Registration for our classes and courses is binding, i.e. when you reserve a spot you are bound to the full fee.

För DIGITALA KURSER & MATERIAL är alla köp slutgiltiga. Då du får tillgång till allt kursmaterial vid samma tillfälle går det inte att ångra eller returnera köp. Om du har frågor om Burleskakademiens digitala innehåll, fråga oss INNAN du genomför ett köp.

ANMÄLAN till kurser och workshops som hålls i danssalen är bindande. Det betyder att du genom din anmälan förbinder dig att betala hela kursavgiften.

ÅNGERRÄTT. För att åberopa ångerrätten måste du mejla oss inom fjorton dagar från det datum då du anmält dig till kursen. Om kursen startar innan den fjortondagarsperioden har löpt ut anses ångerrätten förverkad. Det vill säga att ångerrätten gäller i fjorton dagar från anmälan, eller fram till dess att kursen startar, beroende på vad som infaller först.

Om du blir SJUKSKRIVEN ELLER SKADAD kan du avboka din plats på kursen mot uppvisande av läkarintyg. Då gäller:

  • Vid avbokning med läkarintyg senast 14 dagar före påbörjad kurs återbetalas hela kursbeloppet (utom anmälningsavgiften).
  • Vid avbokning med läkarintyg före kursstart, men mindre än 14 dagar före påbörjad kurs återbetalas halva kursbeloppet (frånsett anmälningsavgiften).
  • Vid avbokning med läkarintyg efter kursstart sker ingen återbetalning, men du kan tillgodoräkna dig det återstående värdet av kursen om du vill gå den igen vid ett senare tillfälle (OBS att det inte är möjligt att gå enstaka tillfällen under en annan kurs, utan att du i så fall medverkar på hela kursen igen).

BOKNINGSAVGIFTEN är inte återbetalningsbar, även om du skulle bli sjuk eller skadad och inte kunna medverka på kursen.

MISSADE TILLFÄLLEN hjälper vi dig att ta igen under kursens gång, så gott vi kan, inom tidsramarna. Det går inte att ta igen enstaka missade tillfällen under en annan kurs (vi lägger stor vikt vid sammanhållningen och stämningen i kursgrupperna, eftersom det handlar mycket om att våga nya saker, och därför kan vi inte ta in elever från andra grupper vid enstaka tillfällen.)

FAKTURERING SKER i anknytning till kursstart. Generellt gäller att full avgift ska vara betald vid första kurstillfället.

Det är möjligt att dela upp betalningen till de långa kurserna om du avtalar det med oss i förväg. Det gäller kurser med avgift på 2500 kr eller mer, och betalningen delas upp i två delbetalningar. Du får båda fakturorna samtidigt och har själv ansvar för att delbetalningarna sker på utsatt tid.

Det är möjligt att SKRIVA ÖVER din kursplats på en annan person, förutsatt att den personen uppfyller förkunskapskraven för kursen. Personen får då betala full kursavgift, inkl anmälningsavgift.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser med för få anmälda deltagare. Om det blir aktuellt återbetalas alla erhållna kursavgifter, inklusive anmälningsavgiften.

För liveströmmade onlinekurser gäller samma vilkor som för kurser i danssalen.

Om du har några frågor gällande anmälningsvillkoren, kontakta oss på info@burleskakademien.se så hjälper vi dig!