Burleskakademien har som huvudsyfte att sprida burlesken till så många som möjligt på ett positivt, inkluderande, uppbyggande, professionellt och historiskt respektfullt sätt.

Burleskakademien gör skillnad på burlesk som hobby och burlesk som yrke.

Burleskakademien menar att burlesken som hobby är ett meningsfullt verktyg för att arbeta med självkänsla, kroppsacceptans, feminism och normbrytande undersökning av könsroller och samhällets syn på, och regler kring, kroppar som inte är manliga/cis/hetero/normtypiska.

Burleskakademien menar att burlesken som yrke måste vila på kunskap om konstformens historia, nuvarande aktiva scen och dess aktörer. Burleskakademien menar vidare att burlesken som yrke är beroende av en hög grad professionalism, insikten om det hårda arbete som krävs för att skapa bra sceniska framträdanden, noggrant arbete med koreografi, uppbyggnad, scenisk utveckling och kostymer, samt ödmjukhet och generositet.

Burleskakademien tar ansvar för att informera kursdeltagarna om skillnaderna mellan burlesken som hobby och som yrke, vikten av de ovan nämnda aspekterna, samt vikten av att som burleskartist ta betalt och vikten av att upprätta avtal och vikten av att se sig själv som en del av en scen där alla påverkas av ens handlingar.

Burleskakademien arbetar aktivt med att skapa en svensk scen som präglas av respekt, sammanhållning och utveckling.

Burleskakademien anser att burlesk är underhållning, spektakel, konst och politik.

Burleskakademien anser att burlesk handlar om att återerövra rätten över den egna kroppen, att synliggöra samhällets skeva bild av nakenhet och kroppslig tillgänglighet, att utforska könsroller och synliggöra dem, samt att bryta och undersöka normer.

Burleskakademien arbetar aktivt för att värna om att utbildningarna hålls utan diskriminering så att alla kan känna sig sedda, inkluderade och respekterade oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, hudfärg, kropp, tro, fysiska och psykiska funktionsvariationer eller bakgrund.

Burleskakademien strävar efter att kurser, workshops och övriga evenemang ska präglas av glädje, pepp, inspiration, utveckling, sammanhållning och respekt.